array(12) {
 [0]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "309"
  ["slug"]=>
  string(9) "--------3"
  ["title"]=>
  string(123) "Свечана конференција првог Позива за подношење предлога пројеката"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(5958) "Скуп је отворио Срђан Мајсторовић Заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.Он је у свом обраћању рекао да је први Прекогранични програм између потенцијалних кандидата за улазак у Европску Унију, Србије и Црне Горе, и наш први заједнички изазов у тој области. Ратка Секуловић, Руководилац сектора за прекограничну сарадњу Министарства за европске интеграције Црне Горе, упознала је присутне о процесу европских интеграција у Црној Гори и најавила уручивање Упитника Европске Комисије Влади Црне Горе овог месеца. Први позив за достављање прдлога пројеката у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009. и биће отворен до 23. септембра 2009, рекла је Санда Шимић начелник сектора за прекограничну сарадњу Министарства финансија Републике Србије. Она је такође говорила о томе како ће ЗТС организовати серију Инфо дана у сарадњи са Оперативним структурама, у програмској области у току јула месеца, а све у циљу разјашњавања техничких детаља у вези подношења предлога пројекта, који се налазе у Упутству за потенцијалне подносиоце предлога пројеката.

Око 50 учесника међу којима су били градоначелници и председници општина из програмске области, други представници локалних власти, развојних агенција, невладиних организација, међународних организација и остали партнери имали су прилику да се између осталог и ближе упознају са прекограничним програмима у ове две земље, у презентацији коју је имала Мирјана Ножић, Руководилац групе за ИПА-Прекограничне програме Минстарства Финансија Републике Србије. Она је такође дала и информације о искуствима Србије у сличним програмима финансираним од стране ЕУ у протеклих пет година. Јарослава Божанић, Координатор прекограничног програма Србија-Црна Гора, Министарство Републике, је говорила генерално о Програму. Објаснила је да у оквиру првог Позива, предлози пројеката могу бити поднешени од стране јавних организација непрофитног типа, невладиних организација, асоцијација или фондација, установа у јавном сектору, локалног или регионалног типа из Србије и Црне Горе, земаља чланица ЕУ, као и из земаља потенцијалних кандидата. Пројекти ће бити спроведени у области обухваћеној програмом у Србији и Црној Гори у складу са критеријумима који су постављени у Упутству за подносиоце предлога пројеката, чиме се демонстрира концепт прекограничне сарадње.
Шеф Заједничког техничког секретаријата Програма, говорећи о детаљима првог Позива за подношење предлога пројеката, је рекао да се суме предвиђене у оквиру пројеката крећу од минимум 15,000 евра до максимума од 200,000 евра, са учешћем Европске Уније од максимално 85% у укупном пројекту. Корисници бесповратних средстава морају учествовати у укупном пројекту са минимумом од 15% кофинансирања.

Закључак конференције је да ће износ од 1.980.000евра(ИПА 2007+ИПА 2008), који је на располагању у оквиру Првог позива за достављање предлога пројеката за унапређење сарадње између непрофитних организација на програмској области у Србији и Црној Гори, не само помоћи процес евро интеграција у региону, већ и подстаћи унапређење друштвено-економског развоја са нагласком на развој туризма, малих и средњих предузећа и заштиту животне средине, и изградњу капацитета за апсорпцију структурних фондова Европске уније у будућности."
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 10:43:26"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 10:43:26"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 10:43:26"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 10:43:26"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "309.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "309.jpg"
 }
 [1]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "305"
  ["slug"]=>
  string(15) "--------------1"
  ["title"]=>
  string(149) "У сусрет подношењу предлога пројеката : Одржане Инфо сесије у Пљевљима и Беранама"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(5984) "Главни циљ ових догађаја је био да се потенцијалним подносиоцима предлога пројеката обезбеде што детаљније информације о правилима Позива за достављање пројектних предлога Пријавном пакету. Први позив за достављање пројектних предлога у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009. и биће отворен до 23. септембра 2009. Инфо сесијама у Пљевљима и Беранама присуствовало је више од 100 учесника - представника локалних самоуправа и институција, организација које се баве регионалним развојем, културних и образовних институција, невладиних агенција и туристичких организација из програмске области. У свом уводном обраћању у Беранама Дарко Касалица представник Министарства за европске интеграције Црне Горе је, између осталог, подсетио да су прекогранични програми у којима учествује Црна Гора усмерени на потребу да се развију и ојачају прекограничне везе у циљу промовисања добросуседских односа и одрживог економског и друштвеног развоја прихватљивих подручја. Г-дин Enrique Aguardo Asenjo, представник Делегације Европске Комисије у Црној Гори, изјавио је да су програми прекограничне сарадње итекако занимљиви Комисији, у контексту спремности свих држава у региону да једнога дана буду дeо Европске уније. Сваки предлог мора увек имати два подносиоца пројектних предлога који делују у партнерству. Сваки подносилац пројектног предлога ће деловати као водећи партнер за онај дeо пројекта који је финансиран одговарајућом финансијском алокацијом сваке од земаља учесница. У случају да је пројекат одобрен за финансирање, сваки подносилац пројектног предлога ће деловати као уговарачка страна (""корисник"") и потписати посебан уговор са одговарајућим Уговорним телом, назначио је у својој презентацији г-дин Денис Слатина, Шеф ЗТС-а.

Препорука за доделу гранта је увек условљена тиме да се у процесу провере који претходи потписивању уговора, не открију проблеми који захтевају промене на буџету (на пример аритметичке грешке, нетачности или нереалистични и други неприхватљиви трошкови). Због свега наведеног, у најбољем је интересу подносиоца пројектног предлога да обезбеди реалистичан и финансијски оправдан буџет, рекао је г-дин Митхат Баховић, таск менаџер у ЗТС, у свом излагању Матрице логичког оквира, и буџета. Г-дин Горан Пребирачевић таск менаџер у ЗТС/Канцеларија Бијело Поље, говорећи о детаљима Пријавног обрасца, је објаснио кораке при оцењивању пројекта. Први је административна провера, затим оцењивање резимеа, у кораку три оцењује се целокупан пројекат, и задња ће бити верификација прихватљивости. Други део био је резервисан за питања и дискусију о нејасноћама које су имали учесници догађаја. Представник Делегације Европске комисије у Црној Гори г-дин Enrique Aguardo Asenjo и представници ЗТС-а су одговорили на многобројна питања и потрудили се да објасне појединости, а званични одговори на постављена питања ће бити постављени на програмском интернет сајту, у секцији FАQ (најчешће постављана питања) чим одговори буду званично одобрени од стране Делегација Европске комисије (и у Србији и у Црној Гори), а не касније од 11 дана пре затварања позива.

ЗТС користи прилику да се захвали општинама Пљевља и Беране, Дому војске Пљевља и Центру за културу Беране, који су нам помогли да организујемо ове састанке.

 Презентације"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 23:00:00"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 23:00:00"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 23:00:00"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2009-07-29 23:00:00"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "305.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "305.jpg"
 }
 [2]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "303"
  ["slug"]=>
  string(8) "-------3"
  ["title"]=>
  string(74) "Одржане Инфо сесије у Рашкој и Пријепољу"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(3600) "Главни циљ ових догађаја је био да се потенцијалним подносиоцима приједлога пројеката обезбиједе што детаљније информације о правилима Позива као и о Пријавном пакету. Први позив за достављање Предлога пројеката у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009 и биће отворен до 23. септембра 2009. Инфо сесијама у Раској и Пријепољу присуствовало је око 90 представника локалних самоуправа и институција, организација које се баве регионалним развојем, културних и образовних институција, невладиних агенција и туристичких организација из програмске области. У свом уводном обраћању Тијана Љиљанић, Координатор прекограничног програма Србија-Црна Гора, Министарство за евроспке интеграције Црне Горе је, између осталог, подсјетила да је Прекогранични програм Србија - Црна Гора усмјерен на потребу да се развију и ојачају прекограничне везе у циљу промовисања добросусједских односа и одрживог економског и друштвеног развоја у граничном подручју између Србије и Црне Горе. Стратешки циљ програма је повезивање људи, заједница и привреде пограничних региона како би заједно допринијели развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних, културних и привредних ресурса и предности, назначио је у својој презентацији Денис Слатина, шеф Заједничког техничког секретаријата, за Прекогранични програм Србија - Црна Гора. Последни дио инфо дана био је резервисан за дискусију о нејасноћама које су имали учесници догађаја. Представници Министарства за европске интеграције Црне Горе Министарства финансија Србије су се потрудили да разјасне све појединости, а званични одговори на постављена питања ће бити постављени на програмском интернет сајту, у секцији (најчесће постављана питања) чим одговори буду званично одобрени од стране Делегација европске комисије (и у Србији и у Црној Гори). ЗТС користи прилику да се захвали општинама Рашка и Пријепоље, Центру за културу Рашка и Центру за културу Пријепоље, који су нам помогли да организујемо ове састанке."
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2009-09-30 10:48:47"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2009-09-30 10:48:47"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2009-09-30 10:48:47"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2009-09-30 10:48:47"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "303.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "303.jpg"
 }
 [3]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "299"
  ["slug"]=>
  string(7) "------8"
  ["title"]=>
  string(95) "Одржан трећи састанак заједничког надзорног одбора"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(4278) "Обративши се медијима, проф. др. Гордана Ђуровић, министар за европске интеграције Владе Црне Горе, истакла је важност апсорпције ИПА фондова кроз Програм, која ће допринети остварењу стратешког циља обе земље - чланству у ЕУ, кроз јачање капацитета у годинама приступања. Апликанти чији пројекти буду одабрани за финансирање потписаће Уговоре са Делегацијама Европске уније у септембру 2010. године. Прекогранични Програм сарадње Србија-Црна Гора изузетно је значајан за многе сегменте, најпре због пружања могућности побољшања квалитета живота људи и заједница у најмање развијеним областима Србије и Црне Горе, а такође и због јачања билатералних односа две земље. Процедура аплицирања била је заиста комплексна и захтевна, јер су пројекти написани према стандардима Европске уније. И поред тога, пројекти који су препоручени за финансирање задовољавају критеријуме одрживости и видљивости, рекла је Ђуровић. Институционална структура апликаната веома је интересантна у погледу разноврсности сектора, углавном јавних предузећа и локалних самоуправа. Представник Делегације ЕУ у Црној Гори Кјара Боћи нагласила је да је данашњи састанак последњи корак у процесу започетом прије годину дана, када је лансиран први Позив. Веома смо задовољни интересовањем које су апликанти показали за Програм, али и бројем достављених апликација у оквиру првог Позива - 56, навела је Боћи. Сандра Шимић, начелник одељења за Програме прекограничне сарадње у Министарству финансија Републике Србије, истакла је важност данашњег састанка - као последњег напора у процесу оцењивања пројеката, када ће коначно бити направљена листа оних који су одабрани за финансирање. Ови пројекти су јако значајни за територију обухваћену Програмом коју чине сиромашне и депопулисане општине, које нису до сада имале прилику да се сусретну са ЕУ фондовима и правилима спровођења. На овај начин и они стичу могућност да ојачају своје капацитете кроз промоцију европских вредности и интеграција, како на локалном, тако и на нивоу централних влада. ИПА фондови су само увод у много веће структурне фондове који ће нам бити на располагању када добијемо чланство у Европској унији, рекла је Шимић. Састанак је организован од стране Заједничког техничког секретаријата, уз подршку Министарства за европске интеграције Црне Горе и Министарство финансија Републике Србије."
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-07-12 13:00:00"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-07-12 13:00:00"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-07-12 13:00:00"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-07-12 13:00:00"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "299.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "299.jpg"
 }
 [4]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "297"
  ["slug"]=>
  string(7) "------7"
  ["title"]=>
  string(69) "Одржани Инфо дани у Моравичком округу"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(1572) "Инфо данима је присуствовало 38 учесника, представника локалних управа, јавних предузећа, образовних институција и институција из области културе, спортских и невладиних организација и других.
Том приликом представљен је Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, карактеристике пројеката за програме прекограничне сарадње, улога Заједничког техничког секретаријата у Програму, као и резултати првог позива за достављање пројектних предлога. Разматрани су и капацитети локалних администрација, као и потребе за додатним обукама у вези са коришћењем ЕУ фондова. Особље ЗТС-а овим путем се захваљује поменутим општинама на помоћи коју су нам пружили приликом организације Инфо дана.

Заједнички технички секретаријат /Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-10-07 12:12:10"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-10-07 12:12:10"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-10-07 12:12:10"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-10-07 12:12:10"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "297.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "297.jpg"
 }
 [5]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "295"
  ["slug"]=>
  string(16) "---------------1"
  ["title"]=>
  string(225) "Најава дводневних инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора""
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(3121) "Прелиминарни план одржавања радионица у Србији:
Град Ужице, 18-19. новембар 2010. Време:10:30 Рок за пријаву 12. Новембар
Нови Пазар 23-24. новембар 2010. Време: 10:30 Рок за пријаву 16. новембар датуми ће бити потврђени најкасније 7 дана пре одржавања радионица.
Прелиминарни план одржавања радионица у Црној Гори: Град Андријевица 02-03. децембар 2010. Време: 10:30 Рок за пријаву 25. новембар Никшић13-14. децембар 2010. Време: 10:30 Рок за пријаву 06. децембар датуми ће бити потврђени најкасније 7 дана пре одржавања радионица.
Тачан план одржавања радионице биће објављен на програмској интернет страници www.cbcsrb-mne.org најкасније недељу дана пре одржавања радионице. Молимо Вас да пратите нашу интернет страницу редовно током новембра како бисте сазнали место, датум, време и друге детаље о радионицама и пријавили се за учешће. Током радионице ће бити представљен Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, израда матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање пријавног формулара, процедуре јавних набавки, управљање финансијама и правилно буџетирање, као и начини извештавања и праћења пројекта. За више информација о радионицама молимо преузмите Агенду. Своје учешће радионицама можете пријавити путем пријавног формулара. Молимо Вас да нам пошаљете попуњене пријаве на е-маил jts@cbcsrb-mne.org најкасније до рока за пријаву назначеног за сваку радионицу, а за све додатне информације обратите нам се на исту адресу. Молимо Вас да имате у виду да ће организатор радионице сносити трошкове конзумације (освежење и ручак) за све учеснике, док трошкове превоза и смештаја сносе учесници.
Заједнички технички секретаријат Пријепоље / Антена Бијело Поље Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-10 09:41:20"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-10 09:41:20"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-10 09:41:20"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-10 09:41:20"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  NULL
  ["image_file_name"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "293"
  ["slug"]=>
  string(29) "-----------------------------"
  ["title"]=>
  string(351) "Свечана церемонија потписивања уговора о донацији и Форум за тражење партнера за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина и Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(1588) "Будући да су у току припреме за објаву Другог јавног позива за достављање предлога пројеката, након Свечане церемоније биће организован и Форум за тражење партнера, где се потенцијалним корисницима пружа прилика да успоставе контакте са потенцијалним прекограничним партнерима и да представе своје организације и пројектне идеје. Овим путем вас са великим задовољством позивамо да присуствујете Свечаној церемонији поводом потписивања уговора и Форуму за тражење партнера, који ће бити одржани 20. новембра 2010. године у хотелу „ПАЛИСАД"" на Златибору, са почетком у 11.00 сати.

Молимо вас да своје учешће потврдите закључно са 16. новембром 2010. године путем електронске поште на адресу dslatina@seio.gov.rs или путем телефона +381 33 712 370. За све додатне информације можете позвати особље Заједничких техничких секретаријата оба Програма на бројеве телефона: +381 31 512 394 или +381 33 712-370"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-12 11:18:05"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-12 11:18:05"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-12 11:18:05"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-12 11:18:05"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "293.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "293.jpg"
 }
 [7]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "291"
  ["slug"]=>
  string(18) "------------------"
  ["title"]=>
  string(259) "ПОТВРЂЕНИ ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА ИНФО РАДИОНИЦА "ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА –ЦРНА ГОРА" У СРБИЈИ"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(2261) "Потврђени датуми радионица у Србији су следећи: Meсто: Ужице, хотел ""Златиборска ноћ"" Датум: 10:30, 18-19. новембар Рок за потврду: 16.новембар Место: Нови Пазар, зграда градске управе Датум: 23-24. новембар, 10:30 Рок за потврду: 19 новембар
Током радионице ће бити представљен Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, израда матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање пријавног формулара, процедуре јавних набавки, управљање финансијама и правилно буџетирање, као и начини извештавања и праћења пројекта. За више информација о радионицама молимо преузмите Агенду. Своје учешће радионицама можете пријавити путем пријавног формулара. Молимо Вас да нам пошаљете попуњене пријаве на е-маил jts@cbcsrb-mne.org најкасније до рока за пријаву назначеног за сваку радионицу, а за све додатне информације обратите нам се на исту адресу. Молимо Вас да имате у виду да ће организатор радионице сносити трошкове конзумације (освежење и ручак) за све учеснике, док трошкове превоза и смештаја сносе учесници.
 Заједнички технички секретаријат Пријепоље / Антена Бијело Поље /Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора
""images/stories/Dnevni_red_Info_radionica_srb.pdf"" class=""jce_file_custom"" Дневни ред
""images/stories/Prijavni_formular.xls"" Пријавни формулар"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-15 13:16:58"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-15 13:16:58"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-15 13:16:58"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-15 13:16:58"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  NULL
  ["image_file_name"]=>
  NULL
 }
 [8]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "289"
  ["slug"]=>
  string(16) "----------------"
  ["title"]=>
  string(229) "У Ужицу одржана прва инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора""
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(3367) "На радионици је било присутно 65 учесника, представника локалних самоуправа, регионалних развојних агенција, школа, невладиних организација, организација из области културе, домова здравља, националне службе за запошљавање и других који су могли да чују презентацију Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, упутства за израду матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање апликационог формулара, правила за процедуре јавних набавки, савете за управљање финансијама и правилно буџетирање, као и правила извештавања и праћења пројекта. За више информација агенду можете преузети овде, као и материјале са тренинга и листу учесника радионице у Ужицу. ""images/stories/img_5691.jpg"" 
Следећа инфо радионица ће се одржати 23. и 24. новембра у Новом Пазару, а у децембру ће бити одржане још две истоветне радионице у Црној Гори, у Андријевици и Никшићу, за које је пријава учешћа у току.Свим учесницима радионице у Ужицу се захваљујемо на присуству, на исказаном интересовању и ентузијазму, постављеним питањима и датим сугестијама и желимо успешну припрему пројеката за предстојећи други позив чије се објављивање очекује почетком наредне године. 
Заједнички технички секретаријат Пријепоље / Антена Бијело Поље Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Горa
 ""images/stories/Dnevni_red_Info_radionica_mne_101115.pdf"" ""Dnevni_red_Info_radionica_mne_101115.pdf""Дневни ред ""images/stories/Prezentacija_dan_1__deo_1.zip""
 ""Prezentacija_dan_1__deo_1.zip"" Презентација 1, део 1 ""images/stories/Prezentacija_dan_1_deo_2.zip"" class=""jce_file_custom"" ""Prezentacija_dan_1_deo_2.zip"" Презентација 1, део 2
""images/stories/Prezentacija_budzet.zip"" 
""Prezentacija_budzet.zip"" Презентација буџет ""images/stories/Prezentacija_evaluacija__implementacija.zip"" ""Prezentacija_evaluacija__implementacija.zip"" Презентација оцењивања и имплементацијe
""images/stories/Prezentacija_nabavke.zip"" 
""Prezentacija_nabavke.zip"" Презентација набавке
""newsroom/photo-gallery/event/morfeo14#0""
Фотографије ""images/stories/Info_workshop_Uzice_18-19.11.2010._lista_prisutnih.doc"" ""Info_workshop_Uzice_18-19.11.2010._lista_prisutnih.doc"""
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-22 18:51:58"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-22 18:51:58"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-22 18:51:58"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-22 18:51:58"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "289.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "289.jpg"
 }
 [9]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "285"
  ["slug"]=>
  string(9) "--------2"
  ["title"]=>
  string(101) "Потврђени датуми одржавања Инфо радионица у Црној Гори"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(1668) "Током радионице ће бити представљен Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, израда матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање пријавног формулара, процедуре јавних набавки, управљање финансијама и правилно буџетирање, као и начини извештавања и праћења пројекта. За више информација о радионицама молимо преузмите Агенду. Своје учешће радионицама можете пријавити путем пријавног формулара. Молимо Вас да нам пошаљете попуњене пријаве на е-маил jts@cbcsrb-mne.org најкасније до рока за пријаву назначеног за сваку радионицу, а за све додатне информације обратите нам се на исту адресу. Молимо Вас да имате у виду да ће организатор радионице сносити трошкове конзумације (освежење и ручак) за све учеснике, док трошкове превоза и смештаја сносе учесници.
Заједнички технички секретаријат Пријепоље / Антена Бијело Поље /Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-25 06:02:43"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-25 06:02:43"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-25 06:02:43"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-25 06:02:43"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  NULL
  ["image_file_name"]=>
  NULL
 }
 [10]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "283"
  ["slug"]=>
  string(17) "-----------------"
  ["title"]=>
  string(244) "У Новом Пазару одржана друга инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора""
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(2135) ""На радионици је било присутно 31 учесник, представника локалних самоуправа, регионалних развојних агенција, школа, невладиних организација, организација из области културе, домова здравља, националне службе за запошљавање и других институција из југозападне Србије. Учесници радионице су могли да се информишу о Програму прекограничне сарадње Србија - Црна Гора.Радјене су вјежбе у групама за правилно попуњавање матрице логичког оквира са посебним нагласком на правилно попуњавање апликационог формулара.Правила за процедуре јавних набавки, савјете за управљање финансијама и правилно буџетирање, као и правила извјештавања и праћења пројекта, учесници су такодје могли чути на овој радионици. Следећа инфо радионица ће се одржати 09. и 10. децембра у Андријевици у Црној Гори. Свим учесницима радионице у Новом Пазару се захваљујемо на присуству, на исказаном интересовању и ентузијазму, постављеним питањима и датим сугестијама и желимо успешну припрему пројеката за предстојећи други позив чије се објављивање очекује почетком наредне године.
Заједнички технички секретаријат Пријепоље / Антена Бијело Поље Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-11-26 11:03:03"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-11-26 11:03:03"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-11-26 11:03:03"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-11-26 11:03:03"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "283.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "283.jpg"
 }
 [11]=>
 array(13) {
  ["id"]=>
  string(3) "279"
  ["slug"]=>
  string(10) "---------2"
  ["title"]=>
  string(118) "Одржана тродневна радионица за кориснике гранта у Врњачкој Бањи"
  ["subhead"]=>
  NULL
  ["text"]=>
  string(1582) "Рaдиoницaмa су присуствoвaли кoрисници срeдстaвa дoдeљeних у oквиру првoг Пoзивa зa дoстaвљaњe прeдлoгa прojeкaтa, прeдстaвници Kaнцeлaриje зa eврoпскe интeгрaциje, Mинистaрствa зe eврoпскe интeгрaциje кao и Mинистaрствa финaнсиja Влaдe Црнe Гoрe. Учeсници рaдиoницe су мoгли дeтaљниje дa сe инфoрмишу o сaмoм пoступку финaнсирaњa и спрoвoђeњa прojekaтa финaнсирaних oд стрaнe EУ, прoцeдурaмa jaвних нaбaвки, извeштaвaњу, рeвизиjи, мoнитoрингу, кaкo би се штo бoљe припрeмили и oбучили зa спрoвoђeњe прojeкaтa дoдeљених у oквиру првoг Пoзивa. Свим учeсницимa рaдиoницe зaхвaљуjeмo сe нa присуству, искaзaнoм интeрeсoвaњу и eнтузиjaзму, пoстaвљeним питaњимa и дaтим сугeстиjaмa, и жeлимo успeшнo спрoвoђeњe прojeкaтa. Oсoбљe Зajeдничкoг тeхничкoг сeкрeтaриjaтa сe oвим путeм зaхвaљуje и прeдстaвницимa oпштинe Врњaчкa Бaњa нa пoдршци кojу су пружили приликoм oргaнизaциje рaдиoницe.

Зajeднички тeхнички сeкрeтaриjaт Приjeпoљe / Aнтeнa Биjeлo Пoљe /Прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja - Црнa Гoрa"
  ["visible_time"]=>
  string(19) "2010-12-24 12:13:35"
  ["publish_time"]=>
  string(19) "2010-12-24 12:13:35"
  ["start_time"]=>
  string(19) "2010-12-24 12:13:35"
  ["end_time"]=>
  string(19) "2010-12-24 12:13:35"
  ["location"]=>
  string(2) "rs"
  ["tags"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   string(0) ""
  }
  ["cover_file_name"]=>
  string(7) "279.jpg"
  ["image_file_name"]=>
  string(7) "279.jpg"
 }
}

      

Kalendar

- rs
Свечана конференција првог Позива за подношење предлога пројеката

Свечана конференција првог Позива за подношење предлога пројеката

Скуп је отворио Срђан Мајсторовић Заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.Он је у свом обраћању рекао да је први Прекогранични програм између потенцијалних кандидата за улазак у Европску Унију, Србије и Црне Горе, и наш први заједнички изазов у тој области. Ратка Секуловић, Руководилац сектора за прекограничну сарадњу Министарства за европске интеграције Црне Горе, упознала је присутне о процесу европских интеграција у….

- rs
У сусрет подношењу предлога пројеката : Одржане Инфо сесије у Пљевљима и Беранама

У сусрет подношењу предлога пројеката : Одржане Инфо сесије у Пљевљима и Беранама

Главни циљ ових догађаја је био да се потенцијалним подносиоцима предлога пројеката обезбеде што детаљније информације о правилима Позива за достављање пројектних предлога Пријавном пакету. Први позив за достављање пројектних предлога у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009. и биће отворен до 23. септембра 2009. Инфо сесијама у Пљевљима и Беранама присуствовало је више од 100 учесника - представника локалних самоуправа и институција,….

- rs
Одржане Инфо сесије у Рашкој и Пријепољу

Одржане Инфо сесије у Рашкој и Пријепољу

Главни циљ ових догађаја је био да се потенцијалним подносиоцима приједлога пројеката обезбиједе што детаљније информације о правилима Позива као и о Пријавном пакету. Први позив за достављање Предлога пројеката у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009 и биће отворен до 23. септембра 2009. Инфо сесијама у Раској и Пријепољу присуствовало је око 90 представника локалних самоуправа и институција, организација које се баве….

- rs
Одржан трећи састанак заједничког надзорног одбора

Одржан трећи састанак заједничког надзорног одбора

Обративши се медијима, проф. др. Гордана Ђуровић, министар за европске интеграције Владе Црне Горе, истакла је важност апсорпције ИПА фондова кроз Програм, која ће допринети остварењу стратешког циља обе земље - чланству у ЕУ, кроз јачање капацитета у годинама приступања. Апликанти чији пројекти буду одабрани за финансирање потписаће Уговоре са Делегацијама Европске уније у септембру 2010. године. Прекогранични Програм сарадње Србија-Црна Гора изузетно је значајан….

- rs
Одржани Инфо дани у Моравичком округу

Одржани Инфо дани у Моравичком округу

Инфо данима је присуствовало 38 учесника, представника локалних управа, јавних предузећа, образовних институција и институција из области културе, спортских и невладиних организација и других. Том приликом представљен је Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, карактеристике пројеката за програме прекограничне сарадње, улога Заједничког техничког секретаријата у Програму, као и резултати првог позива за достављање пројектних предлога. Разматрани су и капацитети локалних администрација, као и потребе….

- rs
Најава дводневних инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

Најава дводневних инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

Прелиминарни план одржавања радионица у Србији: Град Ужице, 18-19. новембар 2010. Време:10:30 Рок за пријаву 12. Новембар Нови Пазар 23-24. новембар 2010. Време: 10:30 Рок за пријаву 16. новембар датуми ће бити потврђени најкасније 7 дана пре одржавања радионица. Прелиминарни план одржавања радионица у Црној Гори: Град Андријевица 02-03. децембар 2010. Време: 10:30 Рок за пријаву 25. новембар Никшић13-14. децембар 2010. Време: 10:30 Рок за….

- rs
Свечана церемонија потписивања уговора о донацији и Форум за тражење партнера за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина и Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора

Свечана церемонија потписивања уговора о донацији и Форум за тражење партнера за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина и Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора

Будући да су у току припреме за објаву Другог јавног позива за достављање предлога пројеката, након Свечане церемоније биће организован и Форум за тражење партнера, где се потенцијалним корисницима пружа прилика да успоставе контакте са потенцијалним прекограничним партнерима и да представе своје организације и пројектне идеје. Овим путем вас са великим задовољством позивамо да присуствујете Свечаној церемонији поводом потписивања уговора и Форуму за тражење партнера,….

- rs
ПОТВРЂЕНИ ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА ИНФО РАДИОНИЦА "ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА –ЦРНА ГОРА" У СРБИЈИ

ПОТВРЂЕНИ ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА ИНФО РАДИОНИЦА "ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА –ЦРНА ГОРА" У СРБИЈИ

Потврђени датуми радионица у Србији су следећи: Meсто: Ужице, хотел ""Златиборска ноћ"" Датум: 10:30, 18-19. новембар Рок за потврду: 16.новембар Место: Нови Пазар, зграда градске управе Датум: 23-24. новембар, 10:30 Рок за потврду: 19 новембар Током радионице ће бити представљен Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, израда матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање пријавног формулара, процедуре јавних набавки, управљање….

- rs
У Ужицу одржана прва инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

У Ужицу одржана прва инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

На радионици је било присутно 65 учесника, представника локалних самоуправа, регионалних развојних агенција, школа, невладиних организација, организација из области културе, домова здравља, националне службе за запошљавање и других који су могли да чују презентацију Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, упутства за израду матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање апликационог формулара, правила за процедуре јавних набавки, савете за управљање….

- rs
Потврђени датуми одржавања Инфо радионица у Црној Гори

Потврђени датуми одржавања Инфо радионица у Црној Гори

Током радионице ће бити представљен Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора, израда матрице логичког оквира са посебним нагласком на упутству за правилно попуњавање пријавног формулара, процедуре јавних набавки, управљање финансијама и правилно буџетирање, као и начини извештавања и праћења пројекта. За више информација о радионицама молимо преузмите Агенду. Своје учешће радионицама можете пријавити путем пријавног формулара. Молимо Вас да нам пошаљете попуњене пријаве на….

- rs
У Новом Пазару одржана друга инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

У Новом Пазару одржана друга инфо радионица "Припрема предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора"

"На радионици је било присутно 31 учесник, представника локалних самоуправа, регионалних развојних агенција, школа, невладиних организација, организација из области културе, домова здравља, националне службе за запошљавање и других институција из југозападне Србије. Учесници радионице су могли да се информишу о Програму прекограничне сарадње Србија - Црна Гора.Радјене су вјежбе у групама за правилно попуњавање матрице логичког оквира са посебним нагласком на правилно попуњавање апликационог формулара.Правила….

- rs
Одржана тродневна радионица за кориснике гранта у Врњачкој Бањи

Одржана тродневна радионица за кориснике гранта у Врњачкој Бањи

Рaдиoницaмa су присуствoвaли кoрисници срeдстaвa дoдeљeних у oквиру првoг Пoзивa зa дoстaвљaњe прeдлoгa прojeкaтa, прeдстaвници Kaнцeлaриje зa eврoпскe интeгрaциje, Mинистaрствa зe eврoпскe интeгрaциje кao и Mинистaрствa финaнсиja Влaдe Црнe Гoрe. Учeсници рaдиoницe су мoгли дeтaљниje дa сe инфoрмишу o сaмoм пoступку финaнсирaњa и спрoвoђeњa прojekaтa финaнсирaних oд стрaнe EУ, прoцeдурaмa jaвних нaбaвки, извeштaвaњу, рeвизиjи, мoнитoрингу, кaкo би се штo бoљe припрeмили и oбучили зa спрoвoђeњe….