Кроз пројекат „БинС” набављена два камиона за сакупљање чврстог отпада

12. Februar 2020.
Пројекат „Увођење одрживог управљања отпадом – БинС“ који заједнички спроводе Општина Гусиње, Црна Гора и ЈКП „Врела“ Сјеница, Република Србија, даје допринос заштити животне средине у прекограничном подручју кроз јачање система управљања чврстим отпадом. Конкретни бенефити за ове две општине, као и за њихова комунална предузећа, се огледају у набавци по једног специјализовног камиона за сакупљање чврстог отпада и 60 контејнера који ће умногоме допринети унапређењу стања комуналне инфраструктуре. „Корист од реализације овог пројекта заиста је од великог значаја. Створени су бољи услови за квалитет живота наших грађана у смислу депоновања комуналног отпада с једне стране, а са друге стране нама је омогућено боље функционисање у обављању наших свакодневних активности. Када је ријеч о промјенама које нам је донио овај пројекат, оне се односе највише на начин фукционисања нашег Друштва, као и стварање претпоставки да у будућем раду могућност за евентуалне застоје је сведана на минимум. Једна од битнијих промјена је то да реализација овог пројекта даје већу сигурност и повјерење нашим грађанима када је ријеч о обављању наше дјелатности. Корист прекограничне сарадње је од великог значаја. Важност оваквих пројеката је показатељ да институције или јавне службе из различитих држава заједнички могу реализовати овако значајне пројекте. Такође, долази до упознавања и размјене искустава која су веома значајна. Чињеница је да се на овај начин повећава степен заштите животне средине. Постоји широка лепеза могућности да се допринесе унапређењу квалитета живота грађана. Сматрамо да треба наставити са реализацијом сличних пројеката прекограничне сарадње који су везани за комунални отпад и заштиту животне средине.” – изјавио је директор ДОО Комуналне дјелатности Гусиње Демир Бајровић. Након реализације пројекта очекује се повећано интересовање грађана за селективно одлагање отпада, као и унапређење система прикупљања отпада у општинама Гусиње и Сјеница. Пројекат „БинС“ траје 18 месеци и требало би да буде завршен до 30. јуна 2020.