Одржане завршне конференције за медије у оквиру пројекта „Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим и подизање свести о њиховој штетности"

2. Mart 2020.
У времену све веће бриге о животној средини и у току процеса преговарања за приступ Европској унији Републике Србије и Црне Горе, Секретаријат за одрживи развој Општине Бијело Поље и Општина Прибој, у сарадњи са ЈКП „Услуга“ Прибој и НВО Еуромост, представили су на конференцијама за медије у Бијелом Пољу и Прибоју, 26. и 28 фебруара 2020.године, резултате пројекта „Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим и подизање свести о њиховој штетности“. Отварајући конференцију, потпредседник Општине Бијело Поље Ернад Суљевић казао је да је очувана и здрава животна средина предуслов за добро стање и напредак било којег друштва. - На основу тога, могу само да констатујем да сте дали значајан допринос очувању животне средине и уређењу корита ријеке Лим у општинама у којима се реализовао овај прекогранични пројекат, Прибоју и Бијелом Пољу. Стратешка оријентација Црне Горе за приступање Европској унији указује на читав сет међународних стандарда који се морају испунити када је у питању животна средина - казао је потпредседник Суљевић и истакао да ће Општина Бијело Поље кроз реализацију изградње постројења за пречишћавање отпадних вода допринети трајном решавању проблема загађења реке Лим. Циљеви пројекта били су успостављање одрживог модела заштите животне средине и обезбеђивање услова за промену навика становништва о правилном одлагању отпада. Партнери су поред уклањања по 6 илегалних депонија на подручју Бијелог Поља и Прибоја, извршили и набавку контејнера за чврсти отпад, поставили видео надзор и парковски мобилијар на очишћеним локацијама, набавили лабораторијску опрему за тестирање квалитета воде и реализовали кампању о важности очувања животне средине у оквиру које је успостављена бесплатна СОС линија за пријаву нелегалног одлагања отпада. Пројекат је трајао 14 месеци, а завршен је 29. фебруара 2020.