Основане две канцеларије за подстицај и развој занатства у општинама Рожаје и Сјеница

11. Mart 2020.
У циљу стварања одрживог система подршке занатлијама, прекогранична сарадња је веома важна за размену искустава, ширење и стварања новог тржишта. Такође је важна за јачање капацитета институција за учешће у прекограничној сарадњи и учење кроз примере различитих искустава. Уз финансијску подршку Европске уније а као дио ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, у вредности од 164.446 евра, Општине Рожаје и Сјеница ће повећати могућности запошљавања занатлија и створити повољно пословно окружење за постојеће и нове занатске предузетнике. Кроз низ активности у оквиру пројекта до сада је подржано 85 директних корисника кроз услуге менторства, одржана су четири тренинга за писање бизнис плана и рад на рачунарима, ојачани капацитети локалних заједница за развој занатства, ојачани капацитети у средњим стручним школама за побољшање наставних планова образовања у занатству и обезбеђен значајан допринос за стварање одрживе подршка занатлијама у Рожајама и Сјеници. У оквиру пројекта су основане две канцеларије за подстицај и развој занатства у овим општинама. Сврха рада Канцеларије за подстицај занатства је подржавање оснивања и развоја пословања предузећа, едукација, повећање иновативности и креативности занатлија. ,,Пројект ЗАНАТЛИЈА је одлична прилика за развој пословних идеја, у смислу умрежавања са професионалцима из различитих области (економије, предузетништва, бизниса, психологије, медија...) и за добијање потребних доприноса и смјерница (корак по корак) са стручним менторима за развој и имплементацију идеје у одржив и профитабилан посао. Активности засноване на пројекту нуде алате за превазилажење препрека које постављају личне сумње и несигурности, као и алате за додатна знања која су кључна за појашњење и реализацију пословне идеје. Тачније, овај пројекат и професионалци повезани са њим партнери су у свакој пословној идеји са великом посвећеношћу да се та идеја претвори у посао.“ – истакао је Семир Дедеић, занатлија из Рожаја.